Banhar

Tempo para ir tomar uns banhos nas lagoas! Time to go for a swim in the lagoons!!

 

#permacultura #pdc #agrofloresta #composto #

#joyasdaterra #joanacosta #yassinebenderra